Clele Statutowe

Fundacja została powołana, aby realizować następujące cele:

 • prowadzenie działań na rzecz ochrony oraz działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka;
 • prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • prowadzenie edukacji z zakresu prawa i psychologii;
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu prawa oraz psychologii;
 • wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności człowieka;
 • pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
 • prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym oraz ich rodzinom;
 • prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy osobom chorym i ich rodzinom;
 • prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy osobom starszym;
 • udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
  i materialnej;
 • udzielanie pomocy osobom zadłużonym;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności prowadzenie mediacji;
 • pomoc osobom poszukującym pracy;
 • pośrednictwo pracy;
 • prowadzenie szkoleń i aktywizacji zawodowej;
 • prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy osobom dyskryminowanym oraz wykluczonym ze społeczeństwa;
 • pomoc rodzinom patologicznym;
 • pomoc placówkom opiekuńczym;
 • współpraca z placówkami opiekuńczymi;
 • prowadzenie działań w zakresie pośrednictwa pracy;
 • prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego;
 • pomoc cudzoziemcom oraz bezpaństwowcom;
 • propagowanie wszelkich idei oraz działań prawnych;
 • działanie w zakresie prawa własności intelektualnej;
 • organizowanie pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości w zakresie ochrony środowiska.