TURKUSOWA ORGANIZACJA XXI WIEKU

 

Organizacja XXI wieku” – Turkusowe firmy.

W dniu 03.06.2017r w godz. 10.00-18.00 zostały przeprowadzone warsztaty pt. „Organizacja XXI wieku” – Turkusowe firmy”. Warsztaty te zostały przeprowadzone przez wybitną i znaną osobistość Pana Prof. Andrzeja Bliklego, autora książki „Doktryny Jakości”

Warsztaty otworzył Pan Dziekan Adam Ziółkowski powitaniem Pan Profesora oraz wszystkich uczestników warsztatów. Następnie wygłosił prelekcję na temat rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania współczesnymi organizacjami. W warsztatach uczestniczyło ponad 150 osób.

Głównym celem wydarzenia było przedstawienie słuchaczom uczelni oraz przybyłym gościom procesu zarządzania „Turkusowymi organizacjami”, gdzie najważniejsze w turkusowych firmach jest poczucie misji, głębszy sens, głębsze znaczenie jakie winniśmy nadawać naszej pracy. Podstawą turkusowego paradygmatu zarządzania jest upodmiotowienie pracownika, przez to pracownik zyskuje poczucie wagi i celowości tego co robi, staje się partnerem a wręcz przyjacielem. Partnerstwo jest tak daleko posunięte, że w zasadzie nie ma lidera. Ludzie w takich organizacjach przyjmują różne funkcje w zależności od tego co potrafią oraz jaka jest aktualna potrzeba firmy. Pan profesor porównuje organizację do żywego organizmu, który składa się z wielu komórek wykonujących różne funkcje, ale nie mających żadnego centralnego centrum zarządzania.

Wynikiem warsztatów jest pogłębiona eksploracja kluczowych zadań i problemów badawczych związanych z rozwojem zarządzania współczesnymi organizacjami na tak konkurencyjnym rynku, zwłaszcza aspektów: ekonomicznych, zarządczych, prawnych, administracyjnych, społecznych, psychologicznych i etycznych, w obliczu zarządzania
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikat uczestnictwa
w warsztatach „Organizacja XXI wieku” – Turkusowe firmyoraz zostały im przekazane materiały przygotowane przez prowadzącego w wersji elektronicznej.

Warsztaty odbyły się w dniu 03.06.2017r w siedzibie Uczelni przy ul. Traugutta 61a. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. studenci, uczniowie szkół średnich, przedstawiciele środowisk naukowych, a także przedstawiciele lokalnej społeczności. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu.

 

Autor: Doktor Iwona Kurkiewicz

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

Doktryna jakości, turkusowe firmy, ilu przedsiębiorców ma świadomość z czym to się wiąże? Ilu przedsiębiorców zastanawia się nad jakością wykonywanych usług i stylem zarządzania jaki panuje w danej instytucji? Czasy pośpiechu i wyniku liczbowego oraz dużej fluktuacji pracowników to niestety nie tylko wizerunek zamierzchłych lat, ale i obecnych. Z postępem innowacji oraz szeroko pojętej technologii powinien równolegle ulegać zmianie system zarządzania oraz podejście do pracownika. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
w współorganizacji z Fundacją Verum Alfa, zaprasza na warsztaty prowadzone przez Profesora Andrzeja Bliklego pod tytułem „Organizacja XXI wieku. Turkusowe firmy”, które odbędą się 3 czerwca 2017 w siedzibie Uczelni przy ul. Traugutta 61a.

Uczestnicy warsztatów będą koncentrować się na wymianie poglądów i doświadczeń
z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym założeniem warsztatów jest poszerzenie wiedzy przez pracowników
i osoby zarządzające odnośnie funkcjonowania organizacji na tak trudnym i konkurencyjnym współcześnie rynku sprzedażowym, rynku pracy, jak również stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym. Warsztaty przyczynią się do transferu nowych rozwiązań, jak również budowania świadomości myślenia i działania procesowego oraz określania właściwych systemów motywacyjnych w zarządzani organizacją.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach przedstawicieli jednostek naukowych, badaczy oraz specjalistów zajmujących się zagadnieniami zarządzania procesowego
i projektowego, a w szczególności praktyków, przedsiębiorców, menadżerów, przedstawicieli sektora MMiŚP, specjalistów ds. procesów.

Patronat nad warsztatami objęli: Prezydent Miasta Radomia, Loża Radomska, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, DNDProject.
Patronat Medialny: Radomska Grupa Mediowa, Dami24, Echo Dnia, Duda Pisze.
Partnerzy: Klub Przedsiębiorcy, Charyzmatyczny Przywódca, PPIU Sp. z o.o., Dachy Kaczmarek, Kreator Talentów, Blog – Poczuj Miętę do CRS,

 

Warsztaty mają charakter otwarty.
Każdy uczestnik otrzyma ZAŚWIADCZENIE potwierdzające odbycie kursu.
Startujemy o godzinie 10:00 do 18:00,
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
do dnia 02.06.2017r do godziny 16:00 – zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia@verumalfa.org,
w treści emaila należy wpisać:
imiona i nazwiska uczestników oraz podać nazwę firmy
lub w przypadku gdy dana osoba zainteresowana jest kursem prywatnie:
imiona i nazwiska uczestników oraz wpis – osoba prywatna,

UWAGA!!!
W przypadku, braku rejestracji drogą elektroniczną – będzie można dokonać zgłoszenia w dniu kursu w godzinach 9:00-9:50.
LIBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

więcej informacji już niedługo na: www.wsh.pl  oraz www.verumalfa.org
W razie pytań prosimy kontakt:
k.jaworska@verumalfa.org, tel.:510076693 lub ikurkiewicz@wsh.pl, tel.:502071196


Andrzej Blikle – wykładowca na wielu Uczelniach w Polsce i za granicą. Wykładał m.in.
w Berkeley, Kopenhadze i Linköping. Od 1996 zajmuje się także zarządzaniem kompleksową jakością przedsiębiorstw (TQM), z czego prowadzi cykliczne konwersatorium w Warszawie. Autor książki Doktryna Jakości. Honorowy członek i współtwórca Polskiego Towarzystwo Informatycznego, członek Europejskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego, gdzie przewodniczy Zespołowi Terminologii Informatycznej. W latach 1997-1998 był prezesem warszawskiego Klubu Rotary, od którego w 2008 otrzymał Medal Paula Harrisa. W roku 2006 został przewodniczącym rady fundacji Centrum im. Adama Smitha.

Serdecznie zapraszamy!